Bild1

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

Tfn vxl: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82

Telefontid:
Mån - Tors: 08.00 - 17.00
Fre: 08.00 - 13.00

Öppettider för lastning samt lossning förnödenheter:
Mån - Tors: 07.00 - 16.30
Fre: 07.00 - 13.30

Öppettider för timmer inmätning och lossning råvara:
Normalt varje helgfri Tisdag samt Torsdag 07.00 - 15.45

Direkt tfn mätstation 0221 - 404 86

Miljö

Ljungträ AB förbinder sig som köpare av skogsråvara och säljare av certifierade sågverksprodukter att verka för att inköpen sker enligt erkända skogscertifieringars krav och intentioner.

Ljungträ accepterar inte virke som kommer från följande källor:

Vi ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner med syftet att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

Copyright 2015 ljungtra.se