Om oss

Om oss

Ljungträ AB är ett privatägt sågverk med produktionsanläggning som är beläget i Munktorp utanför Köping i Västmanland.

Sågen ligger i en region med erkänt högkvalitativ granråvara.

Vi är nischade mot att producera sågade trävaror av gran i 3-meters längder. Timmerspecifikationen och produktionslinjen är anpassad för att kunna erbjuda marknaden trävaror av hög kvalitet.

Vi är 17 stycken heltidsanställda personer och vi producerar ca 43.000m³ sågade trävaror och förbrukar ca 120 000 m³Fub råvara klentimmer per år. 

Den sågade volymen säljs till träindustrier och ca 75 % av volymen säljs på export till bland annat Tyskland, Japan, Kina, Egypten, Österrike, Tjeckien, Spanien, Danmark och Beneluxländerna

Produktionen

Varje vecka tar vi emot ungefär 60 timmerbilar som levererar gran-klentimmer från våra råvaruleverantörer.

Granstockarna fjärrmäts i vår CIND-mätrigg av Biometria medan de fortfarande är på lastbilen. Därefter lagerläggs de innan de barkas och sorteras. Stockarna sorteras i utvalda timmerklasser och lagerläggs barkade i "batcher" inför sågning. Timmersorteringsprocessen är kombinerad med en barkmaskin.

Såglinjen, som är en Söderhamn-Erikssons linje byggd 1984, består av två blockreducerare och en Vislanda-klyv. I slutet av såglinjen finns en ströläggning som levererades av Almab år 2001. Därefter torkas trävarorna i fyra kammartorkar med en kapacitet på cirka 160 - 190 m³

Trävarorna scannas sedan automatiskt genom vår boardscanner från RemaSawco och paketeras sedan.

I scannern finns möjlighet att maskinellt hållfasthetssortera trävarorna till C24 / C30. 

 

 

 

Copyright

logo-sidfoten

© 2016 Ljungträ AB
Web: NyWeb

Sociala medier

Kontaktinfo

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

E-post: info@ljungtra.com
Tel: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82