Om oss

Om oss

Ljungträ AB är ett privatägt sågverk med produktionsanläggning som är beläget i Munktorp utanför Köping i Västmanland.

Sågen ligger i en region med erkänt högkvalitativ granråvara.

Vi är nischade mot att producera sågade trävaror av gran i 3-meters längder. Timmerspecifikationen och produktionslinjen är anpassad för att kunna erbjuda marknaden trävaror av hög kvalitet.

Vi är 17 stycken heltidsanställda personer och vi producerar ca 43.000m³ sågade trävaror och förbrukar ca 120 000 m³Fub råvara klentimmer per år. 

Den sågade volymen säljs till träindustrier och ca 75 % av volymen säljs på export till bland annat Tyskland, Japan, Kina, Egypten.

Produktionen

Varje vecka tar vi emot ca 60 timmerbilar med leveranser av klentimmer i gran från våra råvaruleverantörer. Timret trav-mäts på bil av VMF/Qbera och lagerläggs innan barkning och sortering. Stockarna sorteras i valda timmerklasser och lagerläggs barkade i "batcher" innan sågning. Timmersorteringen är kombinerad med en barkmaskin.
Såglinjen är en Söderhamn-Erikssons linje byggd år 1984 och den består av två blockreducerare och en Vislanda-klyv. I slutet på såglinjen finns en ströläggning som Almab levererade år 2001. Vidare torkas trävarorna i fyra kammartorkar som tar ca 160 - 190 m³/kammare och torkprocessen kontrolleras av ett styrsystem från Valutec. Torkarna förses med energi ifrån sågens egen fastbränslepanna.
Trävarorna sorteras, kvalitets-benämns och paketeras sedan i vårt justerverk bestående av två manuella sorteringsplatser och fyra olika paketläggare.

 

 

 

Copyright

logo-sidfoten

© 2016 Ljungträ AB
Web: NyWeb

Sociala medier

Kontaktinfo

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

E-post: info@ljungtra.com
Tel: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82