Råvara

Råvaran som vi anskaffar är "regionsbunden", det vill säga att vi köper råvaran inom ett avstånd om ca 100-150 km runt om sågverket. Huvuddelen av råvaran kommer från Västmanland.

Råvaran är grantimmer i 3,05 meters längd, med en toppdiameter från 13 cm upp till 24,9 cm, med en medeldiameter på 15 cm i topp.

För att undvika råvara som växt för snabbt så har vi en bestämmelse om att det minst skall finnas 12 st årsringar inom bedömningsområdet (2-8 cm från märgen i toppen av stocken).

Vi köper endast leveransvirke det vill säga att vi inte har någon egen avverkningsorganisation.

Timmervolymen som köps in varje år är ca 120 000 M3fub, vilket motsvarar ca 1,5 miljoner timmerstockar per år.

När timret levereras så mäts det av en virkesmätningsföreningen, Biometria.

Eftersom Ljungträ är certifierade så har vi bestämmelser vad vi köper för råvara

Ljungträ AB förbinder sig som köpare av skogsråvara och säljare av certifierade sågverksprodukter att verka för att inköpen sker enligt erkända skogscertifieringars krav och intentioner.

Ljungträ accepterar inte virke som kommer från följande källor:

Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks. Skogar där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper). Genmanipulerade (GMO) trädillegala avverkningar. Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Vi ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas samt följer rutiner med syftet att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

 

För att lära dig mer om det svenska skogsbruket kan du surfa in på Sveaskogs youtubelänk nedan.

Skogsbrukt på ren Svenska

Copyright

logo-sidfoten

© 2016 Ljungträ AB
Web: NyWeb

Sociala medier

Kontaktinfo

Adress:
Vreta Munktorp
SE-731 70 KÖPING

E-post: info@ljungtra.com
Tel: +46(0) 221 - 401 00
Fax: +46(0) 221 - 403 82